UAB „SIULVEDĖ“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EKSPORTO PLĖTROS PROJEKTĄ


UAB „Siulvedė“ sėkmingai įgyvendino ES finansuojamą projektą „UAB “Siulvedė” pardavimų apimčių užsienio rinkose didinimas”, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0170.

2016 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašyta dalinai iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamo projekto sutartis 85 894 Eur sumai, iš kurių ES lėšomis numatyta finansuoti iki 42 947 Eur. Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Siulvedė" šį projektą įgyvendino per 21 mėnesio laikotarpį. Projektu metu įmonė sudalyvavo 8 tarptautinėse parodose, kuriose pristatė naujausias drabužių kolekcijas. Projekto dėka bus toliau gerinama gaminių kokybė, plečiama eksporto rinkų geografija, didinimas įmonės, kaip lietuviškos produkcijos gamintojo, vardo žinomumas